Hastane Öncesi Fibrinolitik Tedavi

Hastane Öncesi Fibrinolitik Tedavi

- Bölüm: Hastane Öncesi Tıp
1909
1
@AYDIN SARIHAN

Hastane Öncesi Fibrinolitik

Klinik çalışmalarda STEMI ya da yeni veya yeni sol dal bloğu (LBBB) olan hastalarda iskemik tipte göğüs ağrısı başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede fibrinolizin başlatılmasının faydalı olduğunu göstermiştir.1,2

(--2013 STEMI kılavuzu PTCA süresini 90 dk’dan 120 dk’ya çıkararak dengey.PTCA lehine kaydırmaya çalışıyor.
--LBBB’yi eskisi gibi direk STEMI kabul etmektense sgarbossa’yı kullanarak yüksek riskli grubu belirlemeyi öneriyor. (Kerem isimli Okuyucunun yazısından alıntıdır)

Pek çok prospektif çalışmada hastane dışı fibrinolitik, STEMI olan hastalara uygulandığında fibrinolitik ilaç verilene kadar geçen zamanda kısalma ve ölüm oranlarında azalma gösterilmiştir3-4 . Grampian Bölgesi Erken Anistreplaz çalışmasında (GREAT) yer alan doktorlar fibrinolitik tedaviyi evde hastalara uygulayarak hastanedeki hastalardan 130 dakika daha erken uyguladılar ve hem hastanedeki mortalite % 50 azaldı hem de erken tedavi edilenlerde 1 yıllık ve 5 yıllık sağ kalım daha yüksek oldu(4-5).
hastane
 
Meta-analizler göstermiştir ki hastane öncesi uygulayıcının eğitim ve tecrübesinden bağımsız olarak hastane öncesi fibrinoliz ;düşük mortalite ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkmaktadır(1, 3).
Fibrinoliz; seçilen reperfüzyon tedavisi olduğunda fibrinolitik ajan tercihen ilk tıbbi temastan itibaren 30 dakika içerisinde mümkün olan en kısa sürede başlanılmalıdır (Sınıf I, KD A). Hastane öncesi ortamda fibrinolitik uygulama sisteminin aşağıdaki özellikleri içermesi şiddetle tavsiye edilir:

 • Fibrinolitik kontrol listesi kuralları,
 • 12-derivasyonlu EKG çekme ve yorumlama,
 • İleri yaşam desteği deneyimi, hastayı alacak kurum ile iletişim,
 • STEMI yönetiminde deneyimli ve eğitimli tıbbi direktör ve sürekli kalite iyileştirme (Sınıf I, KD C).

Reperfüzyon Hedefleri:

 • •Ağrı süresi < 12 saat ise
  • • Kapı-balon şişirme (PKG) hedef 90 dakika
  • • Kapı- iğne zamanı (fibrinoliz) hedef 30 dakika
 • •Ağrı süresi > 12 saat ise veya ST depresyonu veya dinamik T dalga negatifliği;İskemi için güçlü şüphe Yüksek riskli kararsız anjina/non-ST-elevasyonlu MI (KAP/NSTEMI)

Troponin yüksek veya yüksek risk hastalarda; Erken invaziv girişimi düşünülür. Bunlar;

 •  Dirençli iskemik göğüs ağrısı
 •  Tekrarlayan/kalıcı ST sapması
 •  Ventriküler taşikardi
 •  Hemodinamik instabilite
 •  Kalp yetmezliğinin belirtileri

 
Kaynaklar: 

1- Prehospital thrombolytic therapy in patients with suspected acute myocardial infarction. The European Myocardial Infarction Project Group. N Engl J Med. 1993;329:383-389.
2- Weaver WD, Cerqueira M, Hallstrom AP, Litwin PE, Martin JS, Kudenchuk PJ, Eisenberg M. Prehospital-initiated vs hospital-initiated thrombolytic therapy. The Myocardial Infarction Triage and Intervention Trial. JAMA. 1993;270:1211-1216.
3- Morrison LJ, Verbeek PR, McDonald AC, Sawadsky BV, Cook DJ. Mortality and prehospital thrombolysis for acute myocardial infarction: A meta-analysis. JAMA . 2000;283:2686-2692.
4- Feasibility, safety, and efficacy of domiciliary thrombolysis by general practitioners: Grampian region early anistreplase trial. GREAT Group. BMJ. 1992;305(6853):548-553.
5-Rawles J. Halving of mortality at 1 year by domiciliary thrombolysis in the Grampian Region
Early Anistreplase Trial (GREAT). J Am Coll Cardiol. 1994;23:1-5.

1 Comment

 1. elinize sağlık derleme için… Ancak bir yanlış anlaşılma olmaması için ek yapmak istedim.
  1.Hem 1994’de yapılan GREAT çalışması hemde belirtilen diğer çalışmalarda karşılaştırılan şey hastane öncesi trombolitikle hastanede verilen trombolitik hastalarının sonuçları…girişte söylenilen en kısa sürede fibrinoliz sanki PTCA olasılığını göz ardı edebilirsiniz havası yaratmakta.
  2. oysa ki 2013 STEMI kılavuzu PTCA süresini 90 dk’dan 120 dk’ya çıkararak olabildiğince fibrinolitik-PTCA dengesini PTCA lehine kaydırmaya çalışıyor…
  3. ayrıca yeni LBBB’yi eskisi gibi direk STEMI kabul etmektense sgarbossa’yı kullanarak yüksek riskli grubu belirlemeyi öneriyor…
  Saygılarımla…

Yorumlara kapalı